Skip to Content

2.0. Varroatoosi tõrje ja profülaktika

Meetme peaeesmärk on vähendada varroatoosi, mis on mesilasperede nõrkuse ja hukkumise esimene põhjus, ning parandada mesindamise tasuvust.

       Meetme raames:

  • uuritakse testmesilate baasil Eesti kliimatingimustesse sobivaid, tõhusaid ja ökonoomseid varroatoositõrje meetodeid, mis lubaksid pestitsiidide asemel kasutada orgaanilisi happeid jt. loodussõbralikke vahendeid
  • uuritakse testmesilates võrkpõhjade ja püüniskärgede abil varroalesta taset ning raviskeemide tõhusust
  • nõustatakse mesinikke varroatoosi profülaktika, diagnostika ja tõrje, samuti võimaliku ravimiresistentsuse osas ning abistatakse sobiva raviskeemi või ravimite valikul

Konsultatsioone annab meetmejuhtt Aado Oherd    aado.oherd@gmail.com +372 56684075

01.09.2012.-31.08.2013

01.09.2011.-31.08.2012

01.09.2010.-31.08.2011

Varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje


Varroalestast Varroa destructor(ingl. k. purustaja, hävitaja) on saanud praeguseks kõige tõsisem meemesilaste haigusetekitaja ja suure majandusliku kahju põhjustaja. Varroalest  toitub  täiskasvanud  mesilaste  ja  haudme  hemolümfist, tekitab  mesilastele  suuri  füüsilisi  vaevusi  ning  häirib  perede  heaolu. Väga  kõrge  parasiitide  arvukus  põhjustab  mesilasperede  nõrgenemist, vastuvõtlikkust nakkushaigustele (eriti viirushaigustele) ja lõpuks, kui ei ravita, mõne aasta jooksul kogu mesilaspere hukkumise.

Varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje


  Tänapäeval on varroalest Varroa destructor(ingl. k. purustaja, hävitaja) kujunenud kõige tõsisemaks meemesilaste haigustekitajaks ja suure majandusliku kahju põhjustajaks. Varroalest toitub täiskasvanud mesilaste ja haudme hemolümfist, tekitab mesilastele suuri füüsilisi vaevusi ning häirib perede heaolu. Väga kõrge parasiitide arvukus põhjustab mesilasperede nõrgenemist, vastuvõtlikkust nakkushaigustele (eriti viirushaigustele) ja lõpuks, kui ei ravita, kogu mesilaspere hukkumise mõne aasta jooksul.raamat | by Dr. Radut