Skip to Content

01.09.2012.-31.08.2013

Varroalesta seire 2013

Monitooringu eesmärk.
Varroatoosimeetme peamine eesmärk on teavitada mesinikke varroatoosi ohtudest ja monitooringu ning tõrje võimalikest lahendustest. Testmesilates saadud andmed esitletakse mesinike õppepäevadel ja edastatakse trükiteabe kaudu soovitusi ja juhiseid varroatoosialase töö ajakavast ja hooajaliste monitooringu- ning tõrjetegevuste kohta. Samas tehakse varroatoosi jälgivates testmesilates pidevat monitooringu tööd, et jälgida olukorda
varroatoosi levikul ning nõustada mesinikke vastavalt vajadusele selle kohta, millal ja milliseid tõrjetöid tuleks mesilas teha.

Varroalesta seire vaatlusmesilad:

Juhendmaterjal testmesilatele varroatoosi monitooringuks - 2013

Monitooringu eesmärk.

Varroatoosimeetme peamine eesmärk on teavitada mesinikke varroatoosi ohtudest ja monitooringu  ning tõrje võimalikest lahendustest.  Testmesilates saadud andmed esitletakse mesinike õppepäevadel ja edastatakse  trükiteabe kaudu soovitusi ja juhiseid varroatoosialase töö ajakavast ja hooajaliste  monitooringu-  ning tõrjetegevuste kohta. Samas tehakse varroatoosi jälgivates testmesilates pidevat monitooringu tööd, et jälgida olukorda varroatoosi levikul  ning nõustada mesinikke vastavalt vajadusele selle kohta, millal ja milliseid tõrjetöid
tuleks mesilas teha.

Monitooringu kava.
Aruandeperioodil 01.05. – 20.08.2013
Varroatoosi monitooring ja tõrjemeetodid meetme 3.aasta tegevuskava on järgmine:raamat | by Dr. Radut