Skip to Content

Varroalesta seire 2013

Monitooringu eesmärk.
Varroatoosimeetme peamine eesmärk on teavitada mesinikke varroatoosi ohtudest ja monitooringu ning tõrje võimalikest lahendustest. Testmesilates saadud andmed esitletakse mesinike õppepäevadel ja edastatakse trükiteabe kaudu soovitusi ja juhiseid varroatoosialase töö ajakavast ja hooajaliste monitooringu- ning tõrjetegevuste kohta. Samas tehakse varroatoosi jälgivates testmesilates pidevat monitooringu tööd, et jälgida olukorda
varroatoosi levikul ning nõustada mesinikke vastavalt vajadusele selle kohta, millal ja milliseid tõrjetöid tuleks mesilas teha.

Varroalesta seire vaatlusmesilad:

    Leo Vari - Aruanne(pdf), Tabel(pdf)

    Antu Rohtla - Aruanne(pdf), Tabel(pdf)

    Hagbard Räis - Aruanne(pdf), Tabel(pdf)

    Arvi Raie - Aruanne(pdf), Tabel(pdf)

ManusSuurus
2.0_varroatoosi_meetme_tegevusaruanne_01.03-31.08.2013_tvl_pr-9-2-1.pdf243.84 KB
pr-9-2-2_hagbard_rais_varroalesta_loendamise_aruanne_01.05.-28.08.2013.pdf241.98 KB
pr-9-2-2_hagbard_rais_varroalesta_loendamise_tabel_01.05.-28.08.2013.pdf22.81 KB
pr-9-2-3_leo_vari_varroalesta_loendamise_aruanne_01.05.-29.08.2013.pdf184.42 KB
pr-9-2-3_leo_vari_varroalesta_loendamise_tabel_01.05.-29.08.2013.pdf29.39 KB
pr-9-2-4_antu_rohtla_varroalesta_loendamise_aruanne_01.05.-31.08.2013.pdf187.48 KB
pr-9-2-4_antu_rohtla_varroalesta_loendamise_tabel_01.05.-15.09.2013.pdf33.71 KB
pr-9-2-5_arvi_raie_varroalesta_loendamise_aruanne_05.05.-31.08.2013.pdf179.22 KB
pr-9-2-5_arvi_raie_varroalesta_loendamise_tabel_05.05.-10.08.2013.pdf15.95 KB


raamat | by Dr. Radut