Skip to Content

Varroatoosi ja kaasnevate mesilashaiguste tõrje


  Tänapäeval on varroalest Varroa destructor(ingl. k. purustaja, hävitaja) kujunenud kõige tõsisemaks meemesilaste haigustekitajaks ja suure majandusliku kahju põhjustajaks. Varroalest toitub täiskasvanud mesilaste ja haudme hemolümfist, tekitab mesilastele suuri füüsilisi vaevusi ning häirib perede heaolu. Väga kõrge parasiitide arvukus põhjustab mesilasperede nõrgenemist, vastuvõtlikkust nakkushaigustele (eriti viirushaigustele) ja lõpuks, kui ei ravita, kogu mesilaspere hukkumise mõne aasta jooksul.
  Aastaid arvati, et meil parasiteeriv varroalest ladinakeelse nimetusega Varroa jacobsonion Lõuna-Aasias india mesilasel Apis cerana’l nugiv parasiit. Aastatepikkused uuringud on näidanud, et see varroa liik meil levinud meemesilasel Apis mellifera’l ei paljune. Uurimustega on kindlaks tehtud, et varroalestal on palju erinevaid rasse ning meemesilasel parasiteeriv lest pärineb Koreast ja Jaapanist. Meemesilase puuduseks on see, et ta ei puhasta ennast ega oma liigikaaslasi nii hoolikalt kui india mesilane, s.t ta ei vabasta end ega taru lestadest. See mesilaste hulgas suurt hävingut külvav parasiit on levinud üle maailma tänu inimese kasuahnusele, kiiretele liiklusvahenditele ning rahvusvahelisele kaubandusele. Varroa destructoron Varroa jacobson’ist kuni 25% suurem. Viimane parasiteerib Apis cerana’l ning tema leviala piirneb Java ning seda ümbritsevate saartega.

ManusSuurus
varroatoosi_ja_kaasnevate_mesilashaiguste_torje_2011.pdf5.35 MB


raamat | by Dr. Radut